รถกวาดและดูดฝุ่นขนาดเล็ก

12 ตุลาคม 2559

รถกวาดและดูดฝุ่นขนาดเล็ก

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานบริการ ( Service Team ) โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

    - โทรศัพท์  02-8176410

    - โทรสาร   02-8176437

    -  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    -  Line ID : KPI_KPI

    -  Facebook : www.facebook.com/kasetphand Industry.co.ltd