PROPAK

09 พฤษภาคม 2561

พบกับพวกเราได้ที่ PROPAK ASIA 2018
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ในวันที่ 13-16 มิถุนายน 2018 
ณ ไบเทค บางนา บูธ CC21 Hall 105
แล้วเจอกันนะคะ?..........