แบ่งปันด้วยความรัก ให้โอกาสต่อชีวิต บริจาคโลหิต (ครั้งที่ 2)

09 ตุลาคม 2560

ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรม แบ่งปันด้วยความรัก ให้โอกาสต่อชีวิต บริจาคโลหิต (ครั้งที่ 2) ปี 60 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 60 ที่ผ่านมา กับโครงการ

"ทำความดีบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุลศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โดยบริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเชิญชวน พี่-น้อง ครอบครัว KPI บริษัท และชุมชนรอบข้างมาร่วมกันทำความดี ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ KPI Learning Center

ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการตอบเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 163 ท่าน

ขอขอบคุณ K.ภูมิชัย ตรัยดลานนท์ (รองกรรมการผู้จัดการ) และ K.จิรศักดิ์ ชนะจิตต์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) ประธานชมรม CSR ที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบของเล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณหมอและทีมงานจากสภากาชาดไทย

#ขอขอบคุณทีมงานคณะกรรมการกลางองค์กรแห่งความสุขHappyWorkplace #CSR #MKT