Thailand Labour Management Excellence Award 2017

26 สิงหาคม 2560

ขอแชร์ภาพบรรยากาศในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน "Thailand Labour Management Excellence Award 2017"

จัดโดยกระทรวงแรงงาน โดยมีคุณเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร (รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส) ซีพีเอฟ เข้ารับรางพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจาก โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก 2 จังหวัดตราด ได้รับรางวัลพระราชทานฯ สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและธำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลานานที่สุด นอกจากนี้ ยังมีโรงงานอาหารสัตว์ ปักธงชัย ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 5 ปี พร้อมทั้งมีอีก 26 โรงงานและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านแรงงาน

ซึ่งทางคุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ (รองกรรมการผู้จัดการ) บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหรรม จำกัด (KPI) และทีมงาน ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านแรงงานในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ ท่านนายกฯ ประยุทธ์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและรับฟังการบริหารจัดการด้านแรงงานของซีพีเอฟ ที่บูธซีพีเอฟ ภายในงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี

#MKT