TRUNDEAN MACHINERY & HCP PUMP

26 สิงหาคม 2560

ขอแชร์ภาพบรรยากาศ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
ทางบริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด ร่วมกับ TRUNDEAN MACHINERY & HCP PUMP นำโดยคุณไพศาล กังสดาลอำพน (ผู้บริหารอาวุโส) ได้นำทีมฝ่ายขายอุปกรณ์สัตว์น้ำเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ
"ROOT BLOWER & SUBMERSIBLE PUMP" เป็นการผนึกกำลังเพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งทางทีม FARM และทีมการตลาด KPI ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
>>แล้วพบกันใหม่กับการสัมมนาในครั้งต่อไป

#ขอขอบคุณทีมงานKSP
#การผนึกกำลังระหว่างKpiKsp
#MKT