การควบคุม และการบำรุงรักษาเครื่องจักร Stolz

07 February 2018

แบ่งปันภาพบรรยากาศการอบรมในหัวข้อ "การควบคุม และการบำรุงรักษาเครื่องจักร Stolz" ที่จัดขึ้น ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ หนองแค และ  โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 1กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา