ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล CPF & KPI CHARITY RUN ...

ประมวลภาพกิจกรรมการออกบูธ KPI ในงาน " PROPAK ASIA 2018 " 
ณ...

สิ้นสุดกันไปแล้วกับงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ครั้งใ...