วิศวกรออกแบบและประเมินราคา(โยธา) ต้องการด่วน!!!

4 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน: สมุทรปราการ
เงินเดือน(บาท): 22,000+
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
    - ออกแบบงานด้านการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรมศาสตร์
    - ประเมินราคาจากแบบก่อสร้าง วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานที่จะเกิดขึ้น
    - หาราคาวัสดุที่ต้องใชืและจัดหาผู้รับเหมาในการเสนอราคาเบื้องต้น

สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม:
 1.     OT
 2.     ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 3.     เบี้ยเลี้ยงปฎิบัติงานนอกสถานที่และต่างประเทศ
 4.     โบนัสประจำปีทุกปี
 5.     ปรับเงินเดือนทุกปี
 6.     ค่ารักษาพยาบาลส่วนตัวและครอบครัวประจำปี
 7.     ประกันอุบัติเหตุ
 8.     สวัสดิการเงินยืม
 9.     สวัสดิการของยืมใข้
 10.     เงินช่วยเหลือมรณีกรรมครอบครัว
 11.     เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบิติ
 12.     มีโอกาสฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

เพศ: ชาย , หญิง
อายุ: 22 - 30
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี): 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

- เขียน พูด ฟัง อ่านภาษาอังกฤษได้- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- ใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office
- มีความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อความสำเร็จของงาน
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

Service Engineer

2 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ
เงินเดือน(บาท): 22,000 - 23,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
    - Commissioning เครื่องจักรในกลุ่มอาหารสัตว์แบบครบวงจร
    - สนับสนุนงานขายและให้ความรู้ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าและภายในบริษัท
    - วิศวกรบริการด้านไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม อาทิเช่น การใช้งานโปรแกรมเครื่องจักร ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหางานแก่ลูกค้า
    - ให้บริการงานซ่อมบำรุง ในรูปแบบ Service Contact กับลูกค้า

สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม:
 1.     OT
 2.     ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 3.     เบี้ยเลี้ยงปฎิบัติงานนอกสถานที่และต่างประเทศ
 4.     โบนัสประจำปีทุกปี
 5.     ปรับเงินเดือนทุกปี
 6.     ค่ารักษาพยาบาลส่วนตัวและครอบครัวประจำปี
 7.     ประกันอุบัติเหตุ
 8.     สวัสดิการเงินยืม
 9.     สวัสดิการของยืมใข้
 10.     เงินช่วยเหลือมรณีกรรมครอบครัว
 11.     เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบิติ
 12.     มีโอกาสฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

เพศ: ชาย
อายุ: 22 - 32
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี): 1
อายุ: ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

วิศวกรโรงงาน กำลังต้องการด่วน!!!

2 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน: สมุทรปราการ
เงินเดือน(บาท): 22,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
    - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่
    - ออกแบบและปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต
    - กำหนดมาตรฐานงาน วัดผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต

สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม:
 1.     OT
 2.     ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 3.     เบี้ยเลี้ยงปฎิบัติงานนอกสถานที่และต่างประเทศ
 4.     โบนัสประจำปีทุกปี
 5.     ปรับเงินเดือนทุกปี
 6.     ค่ารักษาพยาบาลส่วนตัวและครอบครัวประจำปี
 7.     ประกันอุบัติเหตุ
 8.     สวัสดิการเงินยืม
 9.     สวัสดิการของยืมใข้
 10.     เงินช่วยเหลือมรณีกรรมครอบครัว
 11.     เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบิติ
 12.     มีโอกาสฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

เพศ: ชาย , หญิง
อายุ: 22 - 28
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี): 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

- จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ
- สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้